Friday, April 30, 2010

PENDAFTARAN MINOR PELAJAR SEMESTER 2

Perhatian kepada semua pelajar semester 2 program berikut :

  1. Pendidikan Biologi (AT11)
  2. Pendidikan Fizik (AT12)
  3. Pendidikan Kimia (AT13)
  4. Pendidikan Matematik (AT14)
  5. Sains (Matematik) dengan Pendidikan (AT48)
Sekiranya saudara/saudari telah mendaftar minor Biologi atau Fizik atau Kimia atau Matematik, saudara/saudari dikehendaki/diwajibkan menggugurkan minor tersebut dan mendaftar minor selain daripada daripada minor yang dinyatakan diatas.

Saudara/Saudari dinasihatkan supaya mendaftar bidang minor berikut
  1. Kemahiran Hidup
  2. Sejarah
  3. TESL
  4. Pendidikan Seni

Permohonan bidang Minor Ekonomi juga tidak dibenarkan.

Saudara/Saudari hendaklah mengisi borang dan melengkapkan Borang Pertukaran Bidang Minor dan dihantar ke unit Pendaftaran BHEA setelah permohonan pertukaran bidang minor diluluskan.

Saudara/Saudari juga diwajibkan menggugurkan semua kursus yang telah didaftarkan di bawah Bidang Minor Lama dan Mendaftarkan semula kursus di bawah Bidang Minor Yang Baharu. Pra-Pendaftaran kursus akan berakhir pada 5 mei 2010 (Rabu)

Sekian, untuk tindakan

Sumber: Pejabat Pendaftar, Unit Pendaftaran , Bahagian Hal Ehwal Akademik

Dipetik dari Blog MPP-UPSI

0 comments:

Related Posts with Thumbnails

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP