Monday, May 3, 2010

SEBAB-SEBAB CALON TIDAK DIPERAKUKAN SEMASA TEMUDUGA SPP

Tarikh : 4 Mac 2010/18 R'Awal 1431H


MAJLIS RAMAH MESRA Dl ANTARA SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN DENGAN UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
SEBAB CALON TIDAK DIPERAKU


PERSONALIT1 & SIKAP

1. Lemah BM dan tidak berkeyakinan dalam menyampai pendapat

2. Tidak bersemangat dan bersahaja dalam menjawab

3. Berkomunikasi dalam dialek Kelantan

4. Banyak diam dari berhujah - idea terbatas, tiada ulasan

5. Komunikasi tidak lancar dan meyakinkan

6. Tidak berkeyakinan menjawab

7. Calon tidak bersedia

8. Tidak bersungguh-sungguh, idea tidak lancar & tersekat-sekat

9. Tidak bersedia dan tidak berusaha menjawab

10. Tidak berusaha untuk menjawab/mencuba .

11. Tidak dapat mengakui dan mengeluarkan pendapat dengan jitu, lemah dan tidak berkeyakinan

12. Kurang persediaan

13. Kurang persediaan & mengaku 'tidak boleh ingat', tidak dapat meyakinkan mengapa memilih kerjaya sbg Guru B.lnggeris dan ikut arahan ibu bapa

14. Kurang bersedia & lupa

15. Tidak bersedia

16. Kurang fokus dan meminta soalan diulang beberapa kali

KEMAHIRAN PROFESIONAL KEGURUAN

1 Tidak dapat menyenaraikan ciri-ciri guru berkesan dengan baik/Iancar

2 Tidak nampak kesungguhan dalam profesyen keguruan

3 Gagal menjelaskan tentang kepentingan FPK & PIPP, cabaran wawasan 2020

4 Aplikasi FPK dan KBSR

5 Tidak dapat menghuraikan ' kepentingan FPK sebagai seorang pendidik1

6 Tidak dapat menjawab tentan tujuan sukatan pelajaran Pend, Jasmani & kesihatan, objektif PJK dan aplikasi FPK

7 Gagal membentangkan FPK dan kepentingan FPK kepada Sistem Pendidikan Negara

8 Tidak dapat menghuraikan maksud memperkembangkan potensi individu seperti yang terdapat dalam FPK

9. Lemah dalam penerangan mengenai kawalan emosi diri dan emosi murid dan kaedah untuk membantu murid lemah kurang memuaskan

10. Tidak dapat mengjawab tentang KBSR, kandungan sukatan pelajaran PJK, teori pembelajaran dan tidak dapat menjelaskan hujah yang konkrit

11. Belum bersedia menjadi guru,.tidak dapat menghurai teori pembelajaran dan kedah P&P berkesan

12. Tidak dapat menjawab objektif KBSR, aplikasi FPK dan teori pembelajaran

13. Tidak dapat menghurai komponen kurikulum pendidikan khas (pengkhususan masalah pernbelajaran)

14. Tidak membaca KBSR dan FPK

15. Tidak pasti tentang KBSR

16. Tidak dapat menjawab KBSR, PIPP

ILMU PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN BIDANG TUGAS

1 Kurang menguasai kemahiran bidang P&P dan pengetahuan tetang Dasar Pendidikan sangat kurang

2 Tidak mempunyai maklumat lengkap tetang organisasi sekolah dan Kurang jelas peranan panitia

3 Kurang pengetahuan tentang kurikulum dan kokurikulum dan tidak jelas tentang kaedah dan strategi P&P

4 Idea tentang ilmu keguruan tidak jelas dan tidak menguasai kemahiran bidang tugas sebagai guru

5 Kelemah dalam penguasaan ilmu keguruan, kurang memuaskan dan tidak menguasai kaeda & strategi P&P berkesan

6 Tidak dapat menggambarkan proses P&P yang berkesan dan lemah dalam pengetahaun asas berbahasa

7 Tidak mampu mengaitkan elemen dim FPK dn tugas rasmi dan tidak mampu menjelaskan JERI(FPK) dgn baik

8 Pengetahuan tentang ilmu keguruan sangat terhad dan kemahiran bidang tugas tidak dikuasai dgn baik

9 Tidak memahami bidang tugas dalam pengurusan bilik Kemahiran hidup, kepentingan badan beruniform dan keperluan ujian & pentaksiran

10 Kurang menjawab perkara asas kokurikufum pengakap, penghayatan yang sangat minima tetang pengetahuan kurikulum dan kokurikulum

11 Tidak dapat menyatakan RPT dan gagal mengaitkan objektif P&P

12 Tidak dapat meyakinkan tentang amalan kurikulum dan kokurikulurny

13 Tidak dapat meyakinkan tentang amalan kurikuium dan kokurikulum>

14 Tidak berjaya menatakan proses P&P dgn jelas, tidak dapat mengafwan dgn FPK dan tidak dapat mengutarakan objektif & strategi P&P

17 Tidak dapat menyatakan caontoh objektif pengajaran, P&P berpusatkan murid

18 Tidak dapat menerangkan tentang kurikulum, kokurikulum dan organisasi sekolah

19 Tidak dapat menjelaskan sepenuhnya teras strategi PIPP, I Malaysia dan keistimewaan pendidikan dalam bajet 2010

20 Tidak dapat menyatakan bidang kurikulum dan komjirikufum

23 Tidak dapat menjawab dengan tepat tetang set induksi, aspek sekolah, dan konten sbg guru B.Inggeris

24 Tidak dapat menghurai teori & kaedah P&P dan tidak bersedia melengkapkan ilmu pendidikan sebagai guru

25 Tidak dapat menghurai kaedah dan persediaan kelas

28 Tidak yakin menyatakan strategi P&P untuk murid pendidikan khas

29 Pengetahaun cetek dalam - Teori Pendidikan dan JSU

30 Tidak faham konsep KBSR, kurikulum, dan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU)

31 Tidak tahu bidang tugas secara berfokus

32 Tidak dapat menjawab tetang pendekatan /kaedah P&P dan maksud budaya sekoalh

33 Tidak dapat menyatakan peranan panitia, PIBG dan gagal menyatakan 3 bidang kokurikulum

Read more...
Related Posts with Thumbnails

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP